Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2009

Πράσινο "φως" από το ΣτΕ για το ίδρυμα "Έλλη Αλεξίου"

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 225/2009 γνωμοδότησή του έκρινε νόμιμο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει τη σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος στον Δήμο Μαλίων του Νομού Ηρακλείου με το όνομα «Έλλη Αλεξίου».
Η ίδρυση του Δημοτικού Ιδρύματος «Έλλη Αλεξίου» αποσκοπεί, σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ, «στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν την προαγωγή του πνευματικού επιπέδου της κοινωνίας του Δήμου Μαλίων, την πληρέστερη γνωριμία του συγγραφικού έργου, της ζωής, της προσωπικότητας και της πνευματικής προσφοράς των πνευματικών δημιουργών της Έλλης Αλεξίου, του Ελευθέριου Αλεξίου και της Γαλατίας Αλεξίου - Καζαντζάκη, καθενός ξεχωριστά με το κοινό και ειδικά με την μαθητιώσα νεολαία». Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η διοργάνωση λογοτεχνικών διαγωνισμών στα σχολεία, η διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, κ.λπ.
Ο Δήμος Μαλίων θα επιχορηγεί ετησίως τουλάχιστον με 10.000 ευρώ το Δημοτικό Ίδρυμα «Έλλη Αλεξίου» και το σχετικό ποσό θα αναγράφεται στην ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου, ενώ πόροι του Ιδρύματος θα αποτελούν οι κρατικές παροχές, οι επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κ.λπ.
Το Ίδρυμα θα διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα επιλέγεται από υο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλίων και στο οποίο θα συμμετέχουν και δύο τουλάχιστον δημοτικοί σύμβουλοι (από την πλειοψηφία και την μειοψηφία) του εν λόγω Δήμου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

News24

Καθημερινη
Ενημέρωση

Το PressOnIce επιλέγει για τις φωτογραφίες το:

Δωρεάν αποθήκευση φωτογραφιών