Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Kαι άλλη tabloid εφημερίδα...


Από τις 18 Μαϊου, το Ciao μετατρέπεται σε καθημερινή (εκτός Κυριακής) εφημερίδα με σκοπό να χτυπήσει την "ρεπορταζιακή κρίση" που μαστίζει τους τελευταίους μήνες τις καθημερινές εφημερίδες. Η κίνηση έξυπνη, η συνταγή γνωστή (ο Λάβδας ήταν ο πρώτος εκδότης της Espresso), αλλά θα πούμε περισσότερα όταν μάθουμε το δυναμικό που θα στελεχώσει το νέο εγχείρημα... Από ότι πάντως πληροφορούμαστε γίνονται στοχευμένες κινήσεις. Ίδωμεν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

News24

Καθημερινη
Ενημέρωση

Το PressOnIce επιλέγει για τις φωτογραφίες το:

Δωρεάν αποθήκευση φωτογραφιών